seyhan.net - Sıkıntıları gidermek için edilecek dua
"Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"

"Benim Rabbim, Allâh'dır Allâh O'na hiç bir şeyi ortak koşmam"
demektir
Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir


Ilgili kelimeler: sıkıntılardan kurtulma duası